previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมเพื่อหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา

23 11 2561     23 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายสุนทร อุ่นใจ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2, สพม.41 ร่วมหารือแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาจาก อบจ.กำแพงเพชร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสภาพปัญหาต่าง ๆ ในด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร

งานประชาสัมพันธ์