previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อายุ อบต.โกสัมพี ณ เกาะเสือ

DSC 1959   เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ณ แหล่งท่องเที่ยวเกาะเสือ โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร และมีนางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้สูงอายุในตำบลโกสัมพีเข้าร่วมกิจกรรม ในการร่วมกิจกรรมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใต้การนำของนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการ ร่วมกับข้าราชการและพนักงานในสังกัด นำเฉาก๊วยไปร่วมแจกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

DSC_1864.jpgDSC_1865.jpgDSC_1866.jpgDSC_1867.jpgDSC_1869.jpgDSC_1870.jpgDSC_1959.jpg

งานประชาสัมพันธ์