previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

อบจ.กำแพงเพชร รับโล่เกียรติคุณ

DSC 1844     ค่ำวันที่ 2 เมษายน 2562 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และการแสดงนาฏศิลป์อาเซียน โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน

     ในการนี้ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโล่เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์ อาเซียน ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

DSC 1817

งานประชาสัมพันธ์