previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

15 02 2562เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บรเิวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและบริเวณสถานที่จัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง (วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้มีความสะอาดในการจัดงานประเพณีฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบบริเวณสนามหน้าเมืองที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

งานประชาสัมพันธ์