previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการแข่งขันกีฬา "วู้ดบอล"

10 02 2562เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล "ชากังราวคัพ" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาวู้ดบอล ภายในสวนสิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.กำแพงเพชร และข้าราชการ พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด และมีนายไพรัช ภู่ทอง ประธานเครือข่ายกีฬาวู้ดบอล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมนันทนาการ ได้แสดงความสาามารถด้านกีฬาวู้ดบอล พัฒนาทักษะความสามารถของนักกีฬา และเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

งานประชาสัมพันธ์