previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการแข่งขันเทนนิส จังหวัดกำแพงเพชร 2562

DSC 0896เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาเทนนิสจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันเทนนิส โดยมี สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดการแข่งขันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด พัฒนาทักษะและความสามารถด้านดีฬาเทนนิส เพื่อก้าวสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กลุ่มผู้สูงวัยของจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการแข่งขันกีฬาเทนนิส โดยการแข่งขันแบ่งตามเพศ และรุ่นอายุ ทั้งประเภทเดี่ยว คู่ และคู่ผสม จำนวน 16 ประเภท มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 180 คน หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น มีการแสดงของเยาวชนเผ่าม้ง เพื่อเผยแพร่ สืบสาน วัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

 

DSC 0930DSC 0921DSC 0901DSC 0910DSC 0911DSC 0912DSC 0914DSC 0920

งานประชาสัมพันธ์