previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

โครงการแข่งขัน อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12

03 02 2562องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ ชมรมเดิน วิ่ง ชากังชากังราว จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร, นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายนครไทย ยวนแห่ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพห่างไกลจากสิ่งอบายมุขและยาเสพติด โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะทางคือ ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร, มินิฮาล์ฟ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน โดยใช้เส้นทางการวิ่งเลียบแม่น้ำปิง เข้าไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าในอุทยานประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย ในการนี้ ผู้จัดการแข่งขันขอขอบคุณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ห้องสุขา การจัดเก็บขยะ, อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้บริการตรวจร่างกาย และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการแข่งขัน, สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ที่อำนวยความสะดวกด้านการจัดการจราจร, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งแห่งประเทศไทย มอบเบอร์วิ่ง (BIB) สำหรับใช้ในการแข่งขัน

งานประชาสัมพันธ์