previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์

69088226 2658515514168272 3471374774024798208 o     

    วันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดสุโขทัย (อ.พ.ท.) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เครือข่ายวัฒนธรรม และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ พร้อมภาคประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กับ “กิจกรรม 1015 ปี เมืองมหัศจรรย์นครไตรตรึงษ์พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร” ขึ้น ณ ลานพระเจดีย์ วังพระธาตุ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา การแสดงพื้นบ้าน การเล่านิทานประกอบการแสดง ตำนานท้าวแสนปม การออกร้านประชารัฐย้อนยุค และการแสดงแสงสีเสียง เรื่อง “1015 ปี เมืองมหัศจรรย์ นครไตรตรึงษ์ พระนครแห่งแรกของเมืองกำแพงเพชร”

 

 

 

สิริยาภรณ์ สถาพร