previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การแข่งขันระบายสีเทียน ระดับอนุบาล ทักษะวิชาการฯ 2560

popular

โครงการเขอนปาสกชลสทธ pa sak jolasid dam project 

 

     คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพสำหรับใช้ในการแข่งขันระบายสีเทียน ระดับชั้นอนุบาล โดยมีมติให้ใช้ภาพ "โครงการในพระราชดำริ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

งานประชาสัมพันธ์