previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การแข่งแข่งขัน "กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2018" (ภาคกลางและภาคเหนือ)

กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิปิก     จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งแข่งขัน "กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2018" (ภาคกลางและภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง)

     โครงการ "กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2018" โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 3 จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกำแพงเพชร) เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ และเฟ้นหานักกรีฑาระดับยุวชนและเยาวชน ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างให้ยุวชนและเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกรีฑายุวชนและเยาวชนที่มีความสามารถเข้าร่วมโครงการเตรียมทีมสู่การแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ อาทิ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์

     ...เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่เสียค่าสมัคร ผู้สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้ที่ เว็บไซต์สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เว็บไซต์สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือโทร 0 2564 3322-5

งานประชาสัมพันธ์