previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

 

เชญรวมสมคร

 

 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสถานีบริการรถไฟฟ้า (ริมปิง) และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

01-ศพด.png02-อนบาล.pngคร.pngประถมศกษา.pngมธยมศกษา.pngรายการแขงขนประถม-60.jpgรายการแขงขนมธยม-60.jpgรายการแขงขนศพด-60.jpgรายการแขงขนอนบาล-60.jpg

งานประชาสัมพันธ์