previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศผลสอบการแข่งขัน โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 18

announce18  

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการโครงการ “แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2560” ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันอย่างเป็นทางการให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์