previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น

teacher     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่นหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

ตำแหน่งที่รับโอน:

1. ตำแหน่งครูวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  2  อัตรา
2. ตำแหน่งครูวิชาภาษาไทย          จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานประชาสัมพันธ์