previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

อบจ.กำแพงเพชร ชวนขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ "ปั่นตามแรง แข่งกับใจ ไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง"

DSC 7583 512x342นายสุนทร   รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับสมาคมจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันจักรยาน “ปั่นตามแรง แข่งกับใจ ไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ จุดปล่อยตัวบริเวณหน้าบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง  โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพด้วยการขี่จักรยานอย่างถูกวิธี ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและความเข้มแข็งให้กับชุมชน องค์กร และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลต่อสิ่งเสพติดอีกด้วย

st000สำหรับเส้นทางการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ 2 ระยะเส้นทาง คือ ระยะ 53 กม. และระยะ 125 กม. โดยจะเริ่มปล่อยตัว ณ จุดสตาร์ทบริเวณบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง โดยผู้แข่งขันจะปั่นไปตามเส้นทางที่สะดวก ปลอดภัย สัมผัสกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนภายในเขตอำเภอพรานกระต่าย โกสัมพีนคร และอำเภอเมืองกำแพงเพชร แล้วจะย้อนกลับมาเข้าสู่เส้นชัย ภายในบริเวณบ่อน้ำพุร้อน แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะร่วม   "ปั่นตามแรง แข่งกับใจ ไปบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง" ได้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทั้งสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-718280-8 ต่อ 804 และ เฟซบุ๊ก "สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร"  สอบถามรายละเอียด ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 080-3459009 (คุณสุวัฒน์) หรือหน้างานบริเวณจุดสตาร์ทบ่อนำพุร้อนพระร่วง ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ก่อนการแข่งขัน

20140918 denygsre

งานประชาสัมพันธ์