previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

เชิญชวนส่งสาวงามประกวด "ธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง" ประจำปี 2560

DSC 0819

    ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้สนใจ ได้ส่งสาวงามเข้าร่วมการประกวด “ธิดากล้วยไข่เมืองกำแพง”  ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 นี้ 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครประกวดฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ประกวด

3. เป็นเพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

4. เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดกำแพงเพชรโดยกำเนิด หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย 1 ปี

5. ในกรณีศึกษา ต้องเคยศึกษาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย 3 ปี (พิจารณาจากเอกสารฉบับจริงยืนยันจากสถานศึกษา)

6. สถานภาพโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด

7. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมไม่ยอมรับ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม

     ผู้สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560   ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5571 8280 ต่อ 801 - 805 ในวันเวลาราชการ

 

งานประชาสัมพันธ์