เชิญร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร

พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 622

 sing2562   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแสดงความสามารถในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดการประกวดแข่งขันในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 ณ สถานีบริการรถไฟฟ้า (ริมปิง)  

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมัครฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562