previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

"อ้วนลงพุง" มหันตภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

20180725 lykgsumf

          หลัก 211 คือ รหัสที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสูตรให้ผู้ที่ต้องการลดอ้วน  ลดพุงนำไปปฏิบัติ โดยการนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการที่ต้องคำนวณแคลอรี่อาหารจะทำให้ง่ายที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน คือถ้าจะกินอาหารจานเดียวหนึ่งจาน ลองแบ่งจานออกเป็นสี่ส่วน สองส่วนหรือครึ่งจานต้องเป็นผัก อีกหนึ่งส่วนเป็นข้าวหรือแป้ง ที่เหลืออีกหนึ่งส่วนเป็นเนื้อสัตว์หรือโปรตีน ก็จะเข้าข่ายกินตามสูตร 211 การลดอ้วนนั้นเป็นการเอาไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย เพราะอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมอยู่มากจนเกินความพอดี จึงมีอยู่สองทางที่จะลดอ้วนได้คือ การเอาไขมันที่มีอยู่แล้วในร่างกายออกไป กับการควบคุมไม่เอาไขมันส่วนเกินเพิ่มเข้าไปในร่างกายทั้งสองอย่างต้องทำควบคู่กันไป  

          หลัก 3 อ  คือ

          1)  อ  อาหาร   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มาบริโภคอาหารสุขภาพและให้หลักการบริโภคแบบ 211

          2)  อ  ออกกำลังกาย ควรพยายามแทรกรูปแบบการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์  การปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์  การทำงานบ้านด้วยตนเอง

          3)  อ  อารมณ์ความรู้สึก  เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหลัก 3 อ ควรควบคุมอารมณ์และความรู้สึก หากจะลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จ เพิ่มหลัก 3 ส คือ สกัด(สิ่งที่ทำให้หิว) สะกด (ไม่ให้บริโภคเกิน) สะกิด (ให้ทำความเข้าใจกับคนรอบข้างให้ช่วยเหลือ ไม่ยั่วยุ ไม่ซ้ำเติม) 

 

 

งานประชาสัมพันธ์